Naturcom

Alltid på kornet

Vi har varit en del av det finländska jordbruket i över 30 år. Naturcom är ett företag som grundades av odlarna från Ruukki och det är en av de ledande utsädesoperatörerna i Finland.

Om Naturcom

Den största styrkan i vår långsiktiga verksamhet är behandlingen och blandningen av utsäde. Vi har Finlands bästa och mest mångsidiga sorterare, med vilka varje utsäde kan behandlas.

Våra arbetare har ett starkt kunnande inom utsädesområdet, vilket möjliggör att vår produktutveckling motsvarar faktiska behov och produktionen är adekvat. Slutresultatet är alltid ett högkvalitativt utsäde.

Vi är också en pionjär i kvalitetssäkringen av förpacknings- och behandlingsverksamheten tillsammans med myndigheterna. Certifiering av utsäde, tillverkning av blandningar och sortering är transparenta och trovärdiga. Därför är vi en säker partner till varje gård.

 

Med i utvecklingen

Från början av vår historia har vi strävat efter att testa och producera arter och sorter som vi tror på. Vårt syfte är att erbjuda ett brett sortiment av utsäde, med vilket de finländska gårdarna kan utveckla sin vallproduktion och diversifiera sin växtföljd.

Vi tror speciellt på kvävefixerande växter och samarbetet mellan växter och jord. Vi kan motsvara även krävande utsädesbehov för att förbättra jordhälsa, växthälsa och näringseffektivitet i odlingen.

Vårt kvalitetslöfte har alltid grundat sig på specialkunnandet om utsäde. Utsäde är vår grej. Vi kan lösa våra kunders till och med detaljerade utmaningar och betjäna alla jordbruksföretagare oberoende av produktionsinriktning eller gårdstyp.

 

Värden

Våra värden styr vår verksamhet.

 • Pålitlig utsädeshandel – Varje kund är viktig.
 • Kvaliteten är den viktigaste saken – Erfarna leverantörer och Finlands bästa sorterare.
 • Vi ska lösa utmaningar – Tillsammans med kunden hittar vi de rätta arterna och sorterna.
 • Miljövård – Vi beaktar de ekologiska faktorerna i hela vår produktionskedja.

Varför välja Naturcom

Vi har ett jordnära sätt att se på saker. Vi försöker lösa odlingens utmaningar på ett praktiskt sätt med hjälp av växter och tidigare erfarenheter. Vi odlar jorden på jordens villkor. Vi väljer de bästa växterna på grund av åkern och miljön.

Odlingssäkerhet

Vår produktutveckling och vårt sortval har alltid grundat sig på odlingssäkerheten.

 • Månsidighet ökar odlingssäkerhet – För att försäkra tålighet innehåller de flesta av våra gräsvallblandningar 5-8 olika typer av komponenter
 • Torktålighet är viktig – Om man förbereder sig till torra tider vid bland annat odlingen av rörsvingel eller foderlusern försäkrar man bra skördar även på torra somrar
 • Sorter av hög kvalitet – Speciellt med fleråriga gräsvallar påverkar sortval mycket på skörden
 • Hög kvalitet – Erfarna leverantörer och Finlands bästa sorterare

Färdigympat utsäde

Förbättring av kvävefixering – Färdigympat och pelleterat utsäde

 • Kvävefixerande växters eller baljväxters förmåga att fixera kväve baserar sig på ett samarbete mellan rötter och kvävebakterier.
 • Bakterier utnyttjar växtnäringen i roten och baljväxten utnyttjar kväve som bakterier binder från luften.
 • På grund av vårt forsknings- och utvecklingsarbete har vi utvecklat en metod med vilken man kan binda kvävebakterien på utsädets yta och få den leva där för en lång tid.
 • Med utsäden som är färdigympade och pelleterade på vårt packeri maximerar du kvävefixeringen av din gräsvall.
Lähikuva puna-apilan kukasta.

Aktuellt