Kukkonen Egen blandning

De ekologiska odlarna Helena och Pasi Kukkonen från Ahos gård i Siikajoki använder blandningar som är planerade speciellt för deras gård. Gården har fokuserat på nötköttsproduktion, och gårdens åkrar har varit i organisk produktion sedan 2009 och nötkreatur sedan 2015.

”Med egna blandningar får man odlingssäkerhet och säkerställer övervintring. Sortval är väldigt viktigt, därför planeras blandningar noggrant och de mest lämpliga arterna och sorterna väljs ut. Gårdens åkrar är torv- och mineraljordar och man planerar egna blandningar för dem, såsom för betesmarker.” – Pasi Kukkonen

För honor skördas ensilage från torvjordar en gång om sommaren, för att göra skörden grövre och mer fibrös. Från mineraljordar skördas vallen två gånger som ensilage till ungboskap, för vilken kvaliteten måste vara av högsta kvalitet.

”Nästa växtsäsonger är oförutsägbara, så noggrann planering säkerställer en framgångsrik skörd.” – Helena Kukkonen

Vallarna anläggs främst i skyddssäd. Huvudsakligen använder man blandsäd, vars skörd tröskas för gårdens eget bruk. I vissa områden använder man grönfoderärt som skyddsgröda med en liten mängd havre som stödväxt. Ärtor binder också kväve i marken effektivt och de är idealiska för utfodring som helsädensilage vid sidan av vallensilage. Med mångsidiga skördar och framgångsrika betessäsonger har man uppnått rekordtillväxt.

På Ahos gård är man alltid redo att testa nya arter och sorter för att ytterligare förbättra toppskördar.

 

Exempel på en blandning som används på gården

Pasis kumminblandning

25 %   timotej Tenho
20 %  timotej Tryggve
10 %  rörsvingel Retu
10 %  rörsvingel Kora
10 %  ängssvingel Kasper
5 %    rödklöver SW Yngve
5 %    rödklöver Saija
5 %    alsikeklöver Frida
5 %    vitklöver Jögeva4
5 %    kummin

 

Planering av en egen blandning: https://naturcom.fi/oma-sekoitus/

 

 


Muita uutisia