Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Naturcomin Lammasnurmi- ja Lammas-Extra-seoksessa on monipuolisesti heiniä, apiloita ja mailasia. Monipuolisten seoksien etuna on laaja kirjo erilaisia kasvuominaisuuksia. Syväjuuriset heinät ja apilat sietävät kuivuutta ja kestävät tallausta. Sen sijaan matalajuurisemmat heinät, kuten timotei ja englanninraiheinä, kestävät paremmin kosteutta. Lammas-Extra-seoksessa on myös rehumailasta, joka kestää laidunnusta ja on erittäin maittava rehukasvi. Lisäksi rehumailanen talvehtii hyvin ja on pitkäikäinen. Mailasia ja apiloita sisältävissä seoksissa tulee kuitenkin varoa korkeaa pohjavettä tai erityisen hapanta maaperää.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia