Kvävebakterier samarbetar med rötter

Information om kvävebakterier och deras påverkan på baljväxternas rötter.

Det finns kvävebakterier naturligt i jorden t. ex. för klöver och ärt, men bakteriehalten är ofta låg. För att säkerställa kvävefixerin lönar det sig att behandla utsäde med bakteriepreparat, dvs. ympa utsäde, före sådd.  Fröna av lusern, sötväppling och getruta måste nästan alltid ympas.

 

Färdigympat utsäde

Vanligen förblir kvävebakterier användbara bara en kort tid på torra frön. Därför måste bakterieympning av utsäde göras strax före sådd. Behandlingen är ganska arbetsam och infaller under den mest brådskande säsongen. På grund av vårt långvariga forsknings- och utvecklingsarbete har vi utvecklat en metod med vilken man kan binda kvävebakterien på utsädets yta och få den leva där länge. På vår förpackningsavdelning ympas fröna färdigt med kvävebakterier och pelleteras.

 

Pelletering bevarar bakterien, men erbjuder också andra fördelar:

Pelletering absorberar fukt i jorden och hjälper på detta vis fröna att gro. Den här funktionen kan ha en avgörande betydelse för att plantan ska klara sig speciellt i torra förhållanden. Vi levererar alla klöverfrön färdigt bakterieympade och pelleterade.

 

 

  1. Kalkhaltig pelletering förbättrar förutsättningar för tillväxt särskilt omkring fröet. I optimala förhållanden startar kvävefixering snabbt. Speciellt under det första året är en snabb kvävefixering mycket viktig.
  2. Internationella studier har visat att pelletering har en betydande kalkningseffekt och förbättrar tillväxten. På sura sandjordar motsvarar användning av pelleterat utsäde effekten av nästan 1000 kg/ha av jordbrukskalk. Ständig användning av baljväxter höjer jordens pH. Högt pH kan begränsa planttillväxt, för det förhindrar upptaget av näringsämnen ur jorden. Med pelletering kan man få en positiv kalkningseffekt utan kalkning och höjning av pH.
  3.  I färdiga fröblandningar är det möjligt att använda bakterieympade frön. Tidigare har kvävefixerande växter i blandningar varit utan kvävebakterier.

Lusernfrön är också torrympade.

Ympning och pelletering som vi använder är också godkända inom ekologisk odling.

 

 


Jaa sivu eteenpäin

Andra nyheter