Hur sammanställs en framgångsrik fodervall?

Med mångsidiga vallblandningar uppnår man de högsta skördarna och tar hand om både åkerns skick och skördens kvalitet.

Vallens bruksändamål är det viktigaste

Den viktigaste saken i vallblandningar är att bestämma vallens avsedda användning. Planerar du att så flerårig ensilagevall, betesvall eller ettårig färskfodervall. Olika arter och sorter kan väljas för varje ändamål efter behov. Finska väderförhållanden spelar en viktig roll för vad man ska välja i blandningen. Under de senaste åren har vi tillagt många kompletterande nyheter i vårt sortiment, som cikoria och foderlusern. Trots tillväxten i sortimentet är våra välkända växter, såsom timotej, svingel och klöver, hörnstenarna i våra gräsvallar. Timotej, till exempel, är fortfarande en oslagbar blandningskomponent vad gäller både kvalitet och odlingssäkerhet. Den är inte särskilt noga vad gäller växtplatsen och övervintrar både i söder och i norr.

Man väljer arter som kompletterar varandra i blandningen

Odlingssäkerhet och en lyckad och högkvalitativ skörd är faktorer som utgör en framgångsrik vallblandning. Olika arter och sorter har sina egna styrkor och svagheter. När man väljer växter med olika styrkor för blandningen är det möjligt att få en rimlig skörd även under dåliga förhållanden. Torka och våthet har växlats under de senaste somrarna, och då betonas till exempel vikten av växter med djupa rötter och å andra sidan fukttolerans. Timotej-ängssvingel-växtligheten med grunda rötter kan nästan brinna på den torra sommaren. Blålusern, å andra sidan, kan försvinna från det våta fältet nästan helt under sommaren.

Vanligtvis väljer man några basgräs i blandningen, såsom timotej, ängssvingel och rörsvingel. Utöver dessa lönar det sig att förstärka blandningen med till exempel engelskt rajgräs, ängsgröe eller foderlosta. På det sättet kan man förbättra till exempel första årets avkastning eller lämplighet för bete. Om du lägger till kvävefixerande växter i din blandning, bör du alltid justera gräsens andelar efter situationen. Rörsvingel till exempel är höstklöverns bästa vän.

När man använder kvävefixerande växter är det motiverat att välja olika arter och sorter mångsidigt för blandningen, så att kvävefixering och kvaliteten av olika skördar kan optimeras. Kombinationen av vit-, röd-, och alsikeklöver är nästan standard i Naturcoms fröblandningar. Retu-klövervall är ett bra exempel på detta. Varje klöver har sina egna styrkor i olika växtförhållanden. Rödklöver är den starkaste vad gäller avkastning, medan vitklöver är den mest hållbara som betesgräs. Förutom klövrar är foderlusern ett utmärkt tillskott till både ensilage och betesgräs. Den tål både bete och slåtter och trivs även i krävande växtplatser. Foderlusern är som bäst på mineraljordar med starka gräs. Dess näringskvalitet och avkastning motsvarar blålusern.

Sådd i genomsnitt endast 3 % av den totala kostnaden för vallen

Studier visar att kostnaden för sådd, inklusive frön, är i genomsnitt bara 3 % av vallens livscykelkostnader. De arter och sorter som väljs ut för blandningen har en signifikant effekt på vilken slags avkastning vallen producerar under sin livscykel. Det är därför värt att investera i vallblandningen och välja sorter av hög kvalitet. En bra fröblandning bär frukt under hela växtperioden.

 

 

 

 

Källa: Anu Ellä/ ProaAgria

 

Notera dessa!

  • Vallens bruksändamål
  • Åkerns jordart
  • Ettårig eller flerårig?
  • Balanserad kvalitet
  • Växternas individuella egenskaper
  • Är växtplatsen utsatt för stark sol eller fukt?

 

 

Om du vill diskutera mer detaljerat om den fröblandning som bäst passar din gårds behov, lämna en kontaktförfrågan, så kontaktar vi dig!


Muita uutisia