Fångväxter på en spannmålsgård

Du kan välja både gräs och klövrar som fångväxter. Italienskt rajgräs och vitklöver är de vanligaste fångväxterna för spannmål.

Underväxter kan användas för att diversifiera gårdens växtföljd och öka åkerns bördighet tillsammans med grödorna. Användning av fångväxter är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka näringsanvändningen och förbättra jordhälsan. Ettåriga gräs, såsom italienskt och engelskt rajgräs, är de mest populära fångväxterna. Deras frökostnad är billig och som ettåriga växter etablerar de sig snabbt och stör därför inte tröskningen. Gräs binder effektivt näringsämnen i marken och förhindrar erosion. Förbättring av markstrukturen i sig underlättar till exempel åkerns permeabilitet och förhindrar jordpackning. Speciellt under en våt höst förbättrar fångväxter åkerns bärförmåga.

Varför odla fångväxter?

 1. Frökostnaden för fångväxter är låg
 2. Avkastningsfördel av fixerat kväve är betydande, upp till 100 kg/ha
 3. Fångväxter kan förhindra jordpackning effektivt
 4. Anläggning är enkel

Effekter av växttäckningen

 • Fångväxter minskar erosion och näringsläckage
 • Förbättrar åkerns vattenekonomi och bärighet
 • En naturlig hjälpare i ogräsbekämpning
 • Oanvända näringsämnen som läggs i åkern slösas inte bort, utan överförs till följande gröda

Baljväxt eller gräs?

 • Baljväxter fixerar kväve från luften, man har observerat upp till 10–30 kg/ha kväveskördar
 • Gräsväxter binder lösliga näringsämnen ur marken, främst kväve
 • Gräs och klöver bör sås tillsammans som fångväxt

 

Fråga mer om fångväxtalternativ för din gård!


Muita uutisia