Forskning och utveckling

Naturcom utför många provrutor och praktiska odlingsförsök årligen. Tack vare vår test- och försöksverksamhet kan vi vara säkra att vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda de bästa fröna. Bekanta dig med vår test- och försöksverksamhet.

 

Artiklar

Naturcoms blandning av forskad, testad och hörd information om frön.

Försöksverksamhet

Vår verksamhet är baserad på egen långsiktig försöksverksamhet och testning av olika växter med låg tröskel.  Av tio testade arter eller sorter kan en visa sig vara fungerande. Samtidigt litar vi på godkända produkter och behöver inte återuppfinna hjulet.

Guider och broschyrer

Här hittar du nyaste guider och broschyrer.