Vilt

Viltvård på åkrar

Vi vill att sådd av viltåker är lätt för både odlare och professionella viltvårdare. Därför har vi utnyttjat vår kunskap och skapat Tapio-viltåkerblandningar. Mångsidiga och smakliga Tapio-blandningar är högklassiga och lämpliga för alla slags åkrar. Utöver har vi enstaka viltväxter, med vilka du kan anlägga en viltåker enligt dina egna behov. Det är viktigt att åkern erbjuder viltdjur näring långt in på hösten. Alla våra viltväxter baserar sig på odlingssäkerhet och jämn näringstillgång under hela växtperioden.

Fasaani lentää pellon yli.

Viltåker

Det viktigaste vid anläggning av viltåker är att lyckas med växtligheten. Tät och frodig viltåker erbjuder skydd för både stora och små viltdjur. Känsliga kålväxter behöver snabbväxande växter bredvid dem, så att det blir en växttäcke som skyddar mot ogräs och solgass.

Våra lösningar för viltvård

  • Högklassiga viltåkrar för älgar, renar och rådjur.
  • Viltåkrar för harar, viltfåglar och små rovdjur.
  • Växter som stöder markens och naturens biologiska mångfald
  • Viltutfodringsprodukter

Näring

Garanterad näring i viltåkern med högavkastande viltväxter.

EU-godkända fröblandningar

Tapio-blandningar passar för anläggning av mångfaldsåker.

Expertis

Godkända och testade arter och sorter till foderproduktionen

Viltutsäde och -blandningar

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.