Foderraps

En vinterannuell foder- och viltväxt

Utsädesmängd i blandningar 1-3 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 ja 25 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En av de bästa korsblommiga foderväxterna
  • Gynnas av riklig kalkning
  • Tillväxten i början är ganska långsam, så ren växtlighet är känslig för ogräs
  • Lummig växtlighet, så är ganska våt som foder

Bruk

  • För ettåriga foder- och viltåkerblandningar
  • En liten mängd är också lämplig som skyddsgröda vid valletablering

Anmärkningar

  • Känslig för bomullsmögel, därför lämplig för växtföljd endast en gång i 2-3 år
  • Obetat frö