Växtodling

En partner vid hela växtföljden

Naturcom är en växande partner av växtodlingsgårdar. Vi levererar toppsorter av spannmål och oljeväxter till våra kunder både för foder- och livsmedelbruk. Som stöd för grödor erbjuder vi också marknadens bredaste sortiment av mellan- och undergrödor för att genömföra en planerad växtföljd.

Naturcom på växtodlingsgårdar

Vårt produktsortiment av gröngödsling och jordförbättring är baserat på våra kunders behov. Varje gård har olika behov vad gäller planering av växtföljd. Valet av de lämpligaste mellangrödorna är baserat på huvudgröda, jordmån, sjukdomstryck och längden av växtföljdcykler. För gröngödsling kan vi välja en rätt blandning eller växtart även åkerspecifikt.

Lösningar för växtodlingsgårdar

  • Spannmål – Spannmålens nyheter. Gröngödslings- och jordförbättringsprodukter.
  • Potatis – Saneringsväxter för potatis. Att luckra upp jorden och bryta sjukdomstryck
  • Sockerbeta – Multiresistent oljerättika för beta. Gröngödsling av betsåkern.
  • Trädgårdsväxter – Sanerings- och gröngödslingsväxter för bl.a. morot och lök.

Sorter

Toppsorter av spannmål och oljeväxter

Växtföljd

Planering av gröngödsling och jordförbättring enligt gårdens behov.

Fångväxter

  Förbättrar växttäckning, näringseffektivitet och omgivning.

Växtodling utsäde och blandningar

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.