Humlelusern

Ettårig vallbaljväxt

 • Förfrukter och undergrödor
 • Gröngödsling
 • Fånggrödor
 • Jordförbättring
Utsädesmängd i renbestånd 10-15 kg/ha, i blandingar 5-10 kg/ha
Sådjup 2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • I Finland det är praktiskt taget en ettårig baljväxt
 • Trivs också på mer krävande växtplatser
 • En utbredd tillväxtvana
 • Odlingssäkrare än blålusern
 • Fixerar effektivt kväve
 • Rotsystemet djupt och starkt
 • Kestää hyvin kuivuutta

Bruk

 • Lämplig för fånggrödor och underväxtor
 • Ett utmärkt alternativ till klöver

Anmärkningar

 • Användning av ympade frön är viktig
 • Kräver ganska mycket värme, men är inte solkänslig
 • Växtplatsen måste vara väldränerad

De viktigaste sorterna

Virgo

Kompatibla produkter