Alsikeklöver

En foderväxt som är mer anspråkslös än rödklöver

 • Ensilage
 • Bete
 • Kompletterande sådd
 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd i blandningar 3-6 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 5 ja 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Den bästa klövern för organiska jordar, tål sura (4,0-5,0 pH) jordar
 • Motsvarar blåluserns utfodringskvalitet
 • En bra biväxt – honungspotential 250 kg / ha och högkvalitativ pollen
 • De härdigaste sorterna är Frida, den enda sorten som är godkänd i Finlands sortlista, och den mycket lovande nyheten Jögeva2.
 • Lågt och fukthärdigt rotsystem
 • Låg växtöstrogenhalt
 • Mer anspråkslös än rödklöver

Bruk

 • Utmärkt i ensilageblandningar med rödklöver och gräs
 • Lämplig också för betesblandningar vid sidan av vitklöver

Anmärkningar

 • Användning av ympade frön rekommenderas
 • Passar dåligt till vissa hästar

De viktigaste sorterna

Frida
Jögeva2