Grönmiljö

Från åkrar till tätorter och gårdar

Vi betjänar de professionella grönbyggarna i att anlägga gräsmattor och ängar. NaturGrass-grönmiljöprodukter består av bland annat blandningar för gräsmattor och fröer avsedda för anläggning av ängar.

Grönmiljö

Det viktigaste för de professionella grönbyggarna är bra service och en garanterad kvalitet  När du väljer den rätta gräsblandningen, kan du försäkra att också din slutkund är nöjd med resultatet. Det är också viktigt att gräsfröna är tillgängliga snabbt och enligt ditt eget schema. Vi har blandningar för infrabyggare, för byggare inom den offentliga sektorn och för byggare av mer krävande privata gårdar.

Lösningar för förgröning av vår livsmiljö

  • Utsäde för grönbyggare
  • Utsäde för kommuner och församlingar
  • Utsäde för infrabyggare
  • Utsäde för producenter av färdiga gräsmattor och för golfbanor.

Tåliga och säkra gräsmattor

Arter och sorter som har testats i Finland

Rätt blandning för rätt ändamål

Vi har tagit hänsyn till grönområdenas specialegenskaper i planeringen av blandningarna.

Vackra blomsterängar

Vackert blommande ängblandningar färdiga för sådd.

Grönmiljö: utsäde och blandningar

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.