Hårdsvingel

Ett gräs som tål torka och gass

Utsädesmängd 10-13 kg/ha
Sådjup 1 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt
Täthet

Egenskaper

  • Låg och luftig växtlighet
  • Mycket torktålig

Bruk

  • Kan också läggas till i vallblandningar för att förbättra torktålighet
  • Ett populärt skyddsgräs för ängar

Anmärkningar

  • På naturliga områden kräver inte slåtter