Rödsvingel

Ett spretigt gräs för beten

  • Bete
Utsädesmängd i blandningar 1-2 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Mycket torktålig och passar bra på jordar som förtorkas lätt
  • Lågväxande
  • Tål sällsynt väl nedtrampning och intensivt bete

Bruk

  • Bäst i betesblandningar

Anmärkningar

  • Inte väldigt högavkastande

Kompatibla produkter