Hundäxing

Ett snabbväxande flerårigt gräs

  • Ensilage
Utsädesmängd i blandningar 5-10 kg/ha
Sådjup 1 cm
Förpackningsstorlek 15 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Kylan på våren kan lätt angripa växtligheten
  • Bra återväxtförmåga
  • Den mångsidigare rörsvingeln har ersatt bruket av hundäxing
  • Lämplig för torra och väldränerade jordar
  • Rimlig vinterhärdighet

Bruk

  • Passar speciellt för ensilagevallar som skördas två eller till och med tre gånger
  • Passar också till bete

Anmärkningar

  • Åldras ganska snabbt

Kompatibla produkter