Rajsvingel

En snabbväxande korsning mellan italienskt rajgräs och ängssvingel eller rörsvingel

  • Ensilage
  • Bete
  • Kompletterande sådd
Utsädesmängd i blandningar 2-4 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Bra återväxtförmåga
  • Rörsvingeltyp är grovare och ängssvingeltyp har högre kvalitet
  • Hykor-sorten är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs
  • Smaklighet och smältighet är inte så bra

Bruk

  • Passar för intensivt skördade vallar för att öka första årets skörd

Anmärkningar

  • Övervintrar ibland måttligt bra i södra Finland

De viktigaste sorterna

Hykor (en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs)

Kompatibla produkter