Foderlosta

Ett mjukbladigt kvalitetstillägg för fodervallblandningar

  • Ensilage
Utsädesmängd i blandningar 1-2 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Utvecklingen i början långsammare, återväxtförmåga snabb
  • En växt med djupa rötter för torra jordar
  • Vinterhärdighet ganska bra
  • Har den högsta proteinhalten och bästa smältigheten bland gräsen
  • Skördenivån är likadan med timotej

Bruk

  • Passar speciellt för ensilagevall i 2- och även 3-skördesystem
  • Lämplig också för betesblandningar

Anmärkningar

  • En av de tåligaste sorterna är Lehis

De viktigaste sorterna

Lehis

Kompatibla produkter