Bin

Växter för att säkra honungsskörden

Man kan säkra och ofta även öka honungsskörden med odling av honungsväxter. Ytterligare har pollengivarna, både de naturliga pollengivarna och honungsbina, en stor roll i odlingen av åkerväxter. Honungsväxter har därför många fördelar för både odlare och biodlare. På grund av våra kunders erfarenheter har vi samlat ihop växter som har den största honungs- och polleneffekten.

Mehiläinen kevätrypsin kukassa.

De bästa biväxterna

De bästa biväxterna i vårt sortiment består av bland annat klövrar, sötväpplingar och luserner. Vicker, lupiner och oljeväxter är också bra biväxter.  Vi har testat odlingen  av alla biväxter i våra odlingsförsök.  Det är viktigt för en biodlare att öka honungspotential och säkerställa en tillräcklig näringstillgång för bin. Växtligheten måste vara tät och blomma länge.

Lösningar

 

  • Ett brett sortiment av de bästa biväxterna för biodlare.
  •  Odlingen av biväxter lockar också naturliga pollengivare.

För att säkra honungsskörden

De bästa biväxterna kan ha en honungspotential av till och med över 500 kg.

Naturens mångfald

Insekter och andra organismer på åkern gynnas av odlingen av biväxter.

Jordförbättring

Många honungsväxter fixerar kväve och luckrar upp jorden.

Bin: utsäde och blandningar

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.