Gul sötväppling

En tvåårig baljväxt med gula blommor för gröngödsling och jordförbättring

 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd ca 15 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Växtligheten är ganska robust och hög, men ändå svagare än hos vit sötväppling
 • Trivs bäst på sluttande åkrar
 • Mycket anspråkslös vad gäller växtplatsen
 • Djupt och starkt rotsystem luckrar upp jorden och tål torka
 • Om sås tidigt, kan blomma även samma år

Bruk

 • För gröngödsling och jordförbättring
 • Även bättre biväxt än vit sötväppling, honungskapacitet 500 kg/ha (+pollen)
 • Har använts som medicinalväxt

Anmärkningar

 • Ympning nödvändig