Ebena-fodervicker

En färdig vickerblandning för foder och gröngödsling

  • Ensilage
  • Helsäd
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 120-150 kg/ha, som skyddväxt för vall 100 kg/ha
Sådjup 3-4 cm
Förpackningsstorlek 25 ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Olika vicker- och spannmålsarter ökar odlingssäkerheten
  • Konkurrerar effektivt mot ogräs
  • Snabb tillväxt i början
  • Råg och italienskt rajgräs har en bra återväxt

Bruk

  • Passar som foder speciellt för köttdjur
  • Gynnas av nötgödsel

Anmärkningar

  • Skördas en gång när vickern börjar blomma, ungefär 65-70 dagar efter sådd

Fröblandning

20 % fodervicker Ebena
10 % fodervicker Alexandros/Aisiai
10 % luddvicker Rea
15 % vårrågvete Somtri
15 % havre Matty/ Harald
10 % vårvete Lennox/Amaretto
10 % korn
5 % höstråg Sangaste
5 % italienskt rajgräs Meroa
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter