Slåttervallblandning med klöver

En färdig fodervallblandning med klöver

  • Ensilage
  • Bete
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Timotej är det odlingssäkraste gräset i blandningen
  • Ängsgröe fyller ut luckor ja trivs även på fuktiga växtplatser
  • Engelskt rajgräs ökar första årets skörd
  • Klövrar gödslar jorden och förbättrar foderkvaliteten

Bruk

  • Passar bäst för ensilage med tvåskördesystem och hö

Anmärkningar

  • Klöverfrön färdigympade

Fröblandning

50 % timotej Tenho/Nuutti/Tryggve
15 % ängssvingel Kasper/SW Minto/Arni
10 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
5 % ängsgröe Balin
10 % rödklöver Ilte/SW Yngve/Rozeta
5 % alsikeklöver Frida
5 % vitklöver Jögeva4/SW Hebe/Klondike
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter