Retu-klövervall

Vår populäraste vallblandning

  • Ensilage
  • Bete
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En pålitlig och odlingssäker fodervallblandning
  • Innehåller rikligt med klövrar som förbättrar jorden och fixerar kväve
  • Rörsvingel tål torka och vinter utmärkt samt förbättrar jorden med sitt djupa rotsystem
  • Trivs på alla slags växtplatser

Anmärkningar

  • Högkvalitativa och tåliga fleråriga sorter
  • Klöverfrö färdigt bakterieympat

Fröblandning

55 % timotej Rakel/Nuutti/Tryggve
25 % rörsvingel Retu/Swaj
10 % rödklöver Ilte/SW Yngve/Bonus
5 % alsikeklöver Jögeva 2/Frida
5 % vitklöver Jögeva 4/SW Hebe
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter