Timotej-klövervall

En säker blandning för gröngödsling och gräsvall på alla jordarter

  • Ensilage
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Timotej säkerställer försommarens skörd
  • Innehåller mycket klövrar som förbättrar jorden och fixerar kväve

Bruk

  • Passar bäst för ensilage

Anmärkningar

  • Klöverfrön färdigympade

Fröblandning

80 % timotej Tryggve/Tenho/Nuutti
10 % rödklöver Ilte/SW Yngve/Bjursele/Rozeta
5 % alsikeklöver Frida
5 % vitklöver Jögeva4/SW Hebe/Klondike
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter