Gröngödslingsvall för mångfaldsåker

En förmånlig basblandning för gröngödsling och gräsvall

  • Gröngödsling
  • Ensilage
  • Torrhö
Utsädesmängd 15-20 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa

Egenskaper

  • Flerårig fröblanding
  • Rörsvingel är hållbar och det passar för alla typer av jord
  • Rödklöver luckrar upp jorden och binder kväve effektivt
  • Timotej övervintrar väl
  • Engelskt rajgräs öka avkastningen

Bruk

  • Passar för gröngödsling eller ensilage

Anmärkningar

  • Sorterna i blandningen är förmånliga

Fröblandning

65 % timotej Tika/Jögeva 54/Rakel
20 % rödklöver Jögeva 433/Bonus
10 % engelskt rajgräs Mathilde/Kentaur/Calibra
5 % rörsvingel Retu/Swaj
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter