Alfa2-lusernblandning

En traditionell blandning för blålusernodling

  • Ensilage
  • Torrhö
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Blålusern bearbetar jorden och producerar högkvalitativt foder
  • Trivs i torra och sluttande jordar
  • Timotej säkrar skörden i början av sommaren och rörsvingel balanserar den höga lusernskörden

Bruk

  • Passar till 2-skördesystem ensilage

Anmärkningar

  • Lusernfrö är färdigt bakterieympat och pelleterat
  • Högt grundvatten eller blöt mark riskerar övervintringen

Fröblandning

60 % blålusern Jögeva118
20 % rörsvingel Retu/Kora/Swaj
20 % timotej Tryggve/Rakel/Nuutti
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter