Snabbvallblandning

En snabbväxande vallblandning

  • Ensilage
  • Bete
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En ettårig blandning
  • Persisk klöver växer effektivt efter slåtter
  • Italienskt och westerwold rajgräs växer snabbt

Bruk

  • Lämplig för ensilage-, gröngödslings- och betesvallar

Anmärkningar

  • Klöverfröna färdigt ympade

Fröblandning

65 % italienskt rajgräs Meroa
20 % persisk klöver
15 % westerwold rajgräs Bendix
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter