Försöksverksamhet

Vår verksamhet är baserad på egen långsiktig försöksverksamhet och testning av olika växter med låg tröskel.  Av tio testade arter eller sorter kan en visa sig vara fungerande. Samtidigt litar vi på godkända produkter och behöver inte återuppfinna hjulet.

Vi lär oss mer hela tiden genom att undersöka punktligt och testa nytt. Vi lär känna våra kunder bättre och lär oss om växternas egenskaper. På det sättet kan vi vara säkra på att vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda de bästa fröna.