Varumärken

Naturcoms sortiment av de bästa fröna

Vad vi packar, garanterar vi det. Fröna som vi säljer är högkvalitativa ja ansvarsfullt producerade från början till slutet. Vi väljer endast de bästa arterna och sorterna till våra fröblandningar. Du kan lita på våra varumärken.

Retu-blandningar

Retu-blandningar är ett sortiment av fröblandningar för vallodlingens olika behov. Vi tillverkar fröblandningar av de testade och mest lyckade arterna och sorterna.

Ebena-fodervicker

Ebena är den säkraste och mest lyckade fodervickern i Finland genom tiderna. Med Ebena gröngödslar du gårdens åkrar, den kan användas till bete och även ensilage. Ebena är en effektiv gödslare som fixerar kväve.

Jögeva4-vitklöver

Den tåligaste och högstavkastande vitklövern.  Jögeva4 tål kyla, torka och våthet. Den är högstavkastande av vitklövrar. Enligt odlarnas erfarenheter är Jögeva4 också utmärkt som fångväxt för spannmål.

Tapio-viltåkerblandningar

Tapio-produkter har planerats för viltvårdens behov. Med Tapio sår du viltåkrar både för stor- och småvilt. Dessutom med Tapio-viltutfodringsprodukter lockar och utfodrar du viltdjur under jaktsäsongen.

NaturGrass-gräsmattaprodukter

NaturGrass-gräsmattaprodukter är ett varumärke planerat för både konsument- och yrkesbruk. NaturGrass-produktfamiljen består av ett brett sortiment av gräsblandningar och utsäde för anläggning av ängar. Blandningssortimentet innehåller utsäde både för hemträdgårdar och för odling av färdiga gräsmattor.