Ensilageblandning med klöver

En säker och högkvalitativ klövervallblandning för alla typer av jord

  • Ensilage
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Vit-, röd- och alsikeklöver förbättrar fodrets kvalitet ja gödslar jorden effektivt
  • Ängssvingel ger god skörd och har bra återväxtförmåga
  • Timotej är ett basgräs i blandningen och växer speciellt i början av sommaren

Bruk

  • Till ensilage och gröngödsling för alla jordarter

Anmärkningar

  • Kvävefixerande växter färdigt ympade och pelleterade

Fröblandning

60 % timotej Rakel/Nuutti/Tryggve
20 % ängssvingel Vestar/SW Minto/Valtteri/Laura
10 % rödklöver SW Yngve/Bonus
5 % vitklöver Jögeva 4
5 % alsikeklöver Jögeva 2/Frida
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter