Fårbetesvall

En mångsidig och tålig blandning för bete och ensilage

 • Ensilage
 • Bete
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Vit- och alsikeklöver är tåliga betesväxter och ökar foderkvaliteten
 • Timotej är ett basgräs i blandningen, växer speciellt under försommaren
 • Engelskt rajgräs ökar första årets skörd
 • Kärintand förhindrar trumsjuka och spridning av parasiter, fördröjer smältning av protein
 • Ängssvingelns avkastning och återväxt är bra
 • Rödsvingel och ängsgröe har utmärkta betesegenskaper: tål torka, bete och nedtrampning

Bruk

 • Speciellt för fårbetesvallar
 • Passar också till ensilage

Anmärkningar

 • Kvävefixerande växter färdigt ympade och pelleterade

Fröblandning

35 % timotej Tenho/Tryggve/Nuutti
20 % ängssvingel Kasper/SW Minto/Arni
10 % ängsgröe Balin
10 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde
10 % vitklöver Jögeva4/SW Hebe/Klondike
5 % rödsvingel Gondolin
5 % alsikeklöver Frida
5 % käringtand Leo
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter