Bondböna grönfoder

En ettårig baljsäd med högt proteininnehåll

  • Helsäd
  • Jordförbättring
Utsädesmängd i grönfoderblandningar 80-120 kg/ha + 50-150 kg spannmål/ha, i renbestånd 100-200 kg/ha
Sådjup 5-7 cm
Förpackningsstorlek 25 ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En frodig växtmassa
  • Fixerar kväve effektivt
  • Tål fukt bättre än ärt och är också mer förnöjsam vad gäller växtplats
  • Hög proteinhalt
  • Låg tanninhalt

Bruk

  • Lämplig för fodervallar som skördas som grönfoder
  • Lämplig speciellt som stödväxt för blandningar, gröngödslingsblandningar och viltåkrar

Anmärkningar

  • Användning av ympade frön rekommenderas

De viktigaste sorterna

Fuego
Taifun
Tiffany