Lupin

En ettårig foderbaljväxt

 • Ensilage
 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd 70-150 kg/ha
Sådjup 2-4 cm
Förpackningsstorlek 25 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • En kvävefixerande växt med vackra blommor
 • Speciellt vitlupin bildar en mycket kraftig pålrot och luckrar upp jorden effektivt
 • Trivs också i ganska sur jord

Bruk

 • Lämplig för ensilage eller bete
 • Passar bra för gröngödsling och jordförbättring
 • Blå- och vitlupins frö är också lämpligt som livsmedel
 • Frö och grönmassa är bra källor till energi och protein
 • Som namnet antyder blommar med gula, blåa eller vita blommor och är perfekt som landskapsväxt

Anmärkningar

 • Ympning nödvändig

De viktigaste sorterna

Iris (blålupin)
Celina (vitlupin)

Kompatibla produkter