Vit sötväppling

En tvåårig gröngödslings- och jordförbättringsväxt

 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd ca 15 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • En tvåårig baljväxt med vita blommor
 • Växtligheten är robust och hög
 • Om sås tidigt kan blomma samma år
 • Ett mycket djupt och starkt rotsystem bearbetar jorden effektivt
 • Tål väl torka
 • Tål dåligt stående vatten

Bruk

 • En av de bästa växterna för gröngödsling och jordförbättring
 • En utmärkt biväxt: honungskapacitet 500 kg/ha och pollen

Anmärkningar

 • Ympning nödvändig
 • Sätter frö lätt, så växtligheten måste krossas innan fröna bildas
 • Lukten kan smutsa ner skyddsgrödan
 • Det finns stora skillnader i vinterhärdigheten mellan sortena,  den vinterhärdigaste sorten är Kuusiku1

De viktigaste sorterna

Kuusiku1