Getruta

En flerårig foderbaljväxt

 • Ensilage
 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd i blandningar 8-12 kg/ha
Sådjup 2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Starkt rotsystem
 • Innehåller inte växtöstrogener
 • Trivs bäst i grova mineraljordar och lerjordar
 • En långsam utveckling i början, då känslig för fleråriga ogräs
 • När tillväxten har kommit igång mycket stabil och produktiv ensilage- och gröngödslingsväxt
 • Trivs inte i organiska jordar

Bruk

 • Ensilage för två skördar
 • En bra nektar- och biväxt
 • Den första slåttern i början av blomningen och den andra på senhösten
 • Under etableringsåret rekommenderas rensningsslåtter med hög stubb i månadskiftet juni-juli

Anmärkningar

 • Användning av ympade frön är nödvändig
 • Tål surhet och högt grundvatten dåligt