Käringtand

Anspråkslös baljväxt som passar bäst för betesmark

 • Bete
Utsädesmängd i blandningar 1-3 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 5 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Baljväxt som är mycket långlivad i naturen
 • Mycket anspråkslös och trivs bättre i krävande förhållanden än vitklöver
 • Förhindrar trumsjuka och antagligen spridning av vissa parasiter hos får
 • Kvalitet av protein och produktionsinverkan är mycket bra
 • Innehåller nästan inga växtöstrogener

Bruk

 • Bäst i betesblandningar

Anmärkningar

 • Användning av ympade frön är nödvändig
 • Avkastningen är ganska låg
 • Utvecklingen på våren långsam
 • Stora skillnader i vinterhärdighet mellan sorterna