Bålusern

En flerårig baljväxt, rotsystemet djupt och starkt

 • Ensilage
 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd i blandningar 5-12 kg/ha
Sådjup 2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Ett djupt och starkt rotsystem.
 • En av de bästa proteinväxterna.
 • Producerar mycket högkvalitativt protein.
 • Låg växtöstrogenhalt.
 • Bra återväxtförmåga.
 • Mycket torktålig.
 • Ett spretigt växtsätt, så en del av utlöpare övervintrar nästan alltid.

Bruk

 • Passar för slåttervallar samt fodervallar som skördas en gång.
 • Övervintrar bäst på sluttande och mullhaltiga ler- och sandjordar.
 •  Bäst i blandad odling med gräs.

Anmärkningar

 • Kräver mycket värme.
 • Tål inte surhet.
 •  Växtplatsen måste vara väldränerad.

De viktigaste sorterna

Jögeva118
SW Nexus
Plato