Förbättring av åkern med hjälp av växter – När och varför?

Gröngödsling är ett effektivt och billigt sätt att öka markens bördighet

Många odlare tänker på att utnyttja gröngödsling på sina gårdar. I allmänhet vid gröngödsling samlas in kväve och andra näringsämnen i marken mellan odlingen av gårdens huvudgrödor. I gröngödsling investeras skörden tillbaka i jorden. Gröngödsling som bäst kan också effektivt luckra upp jorden och berika dess mikroliv. I praktiken finns det dock lika många typer av gröngödsling som det finns gröngödslare. Man kan ju gröngödsla ettårigt eller flerårigt, med olika växtval och olika slåtterrytmer. Höstannuella arter ger fortfarande sin egen krydda till planeringen av gröngödsling. Därför lönar det sig att studera varje gröngödslingsvall noggrant i förväg.

När är det motiverat att förbättra åkermark?

  1. Åkerns bördighet verkar minska
  2. Om du tycker att priset på spannmål är för lågt eller att det annars är ett bra tillfälle för gröngödsling

Varför lönar det sig att gröngödsla

  • Gödslingsnytta är säkerligen huvudmålet för varje gröngödslare. En bra kväveskörd erbjuder en rejäl ökning i skörden nästa år
  • Ju högre kväveinnehåll i vallen, desto billigare är gröngödsling för odlare. Rätt växtval kan maximera effektivitet av gröngödsling
  • Variation i växtföljd. Arter som avviker från växtföljden minskar sjukdomstrycket
  • Jordpåverkan till både yt- och bottenskikt. Jordens aggregatstruktur förbättras.

 

Fördelar med ettårig gröngödsling:

  • Ett år i taget
  • Flexibilitet hos gröngödsling

 

 

Fördelar med flerårig gröngödsling:

  • Den bästa effekten på jordens struktur, för de bästa växterna med djupa rötter är vanligen fleråriga
  • Fleråriga växter har i sig mer kväve i jorden och i biomassan som överförs till grödor än ettåriga växter

 

Klicka nedan för att lära dig mer om Naturcoms produkter för gröngödsling och jordförbättring.

 

Förfrukter och underväxter för gröngödsling

Fråga mer om gröngödsling!


Muita uutisia