Juusos Rotkraftblandning

Juusos Rotkraft-vallblandning har utvecklats i samarbete med Juuso Joona, en agronom och odlare som utvecklar markförbättrings- och kolodlingsmetoder.

”Målet var att göra en mångsidig och mångfaldig blandning, som hjälper att förbättra markens struktur och öka mängden organiskt material så effektivt som möjligt, speciellt på mineraljordar. En vall som fyller ett utrymme både ovanpå och under marken under olika förhållanden.

 

Juusos Rotkraft-vallblandning innehåller gräsväxter och kvävefixerande växter som utvecklar sido- och pålrötter på olika djup. De här rötterna krossar markstrukturen, bryter upp jordförpackning, matar mikroorganismer och extraherar näringsämnen och vatten från djupt ner. Växterna har olika tillväxtrytmer, så att även den kortaste fotosyntestiden kan utnyttjas så bra som möjligt. Av de många arterna i blandningen finns det flera sorter som säkerställer tillväxten och mångsidigheten. Utöver de fleråriga blommande växterna finns det också en nypa ettåriga blommor i Juusos Rotkraft -vallblandning: honungsfacelia, ringblomma och vallmo för att mata pollinerare och andra insekter under etableringsåret.

 

”Blandningen är som bäst när den anläggs under en skyddssäd, den optimala klipphöjden är 15-20 cm och vallens idealiska hållbarhetstid är 2-3 växtsäsonger för att få full nytta. Vi ska utveckla Rotkraft-vallblandningen kontinuerligt genom erfarenheter”, berättar Juuso Joona.

 

50 cent av blandningens pris per kilo ska doneras till Baltic Sea Action Group:s Östersjöarbete! Hälften av donationen till BSAG kommer från blandningens försäljningspris och resten från vårt eget konto.

 

Mer om Juusos Rotkraftblandning: https://naturcom.fi/tuote/juuson-juurivoimaseos/

 


Muita uutisia