Raappana Egen blandning

Blandningar som är skräddarsydda efter gårdens individuella behov säkerställer god avkastning. Hilja och Markku Raappana från Takalo Gård i Siikajoki, som har använt individuellt planerade egna blandningar, har varit nummer ett i ProAgrias mjölkproduktionsuppföljning två år i rad!

Högavkastande mjölkkor på Takalos gård kräver ett högkvalitativt ensilage. Målet för gårdens ensilage är hög avkastningsnivå, god kvalitet och smältbarhet. Vallblandningar är utformade enligt jordarter och gårdens behov. Till exempel kvigor och sinkor har sina egna fröblandningar, eftersom de behöver olika slags ensilage än mjölkande kor.

 

”Vallen måste vara odlingssäker och man kan öka det med mångsidiga arter och sorter. På detta sätt kan vi förbättra markens växtskick, vilket hjälper vallen att överleva under olika förhållanden. Vallar anläggs oftast under en skyddssäd, vilket säkerställer bra tillväxt och vinterhärdighet. Man måste inte vara fast i bekanta och trygga metoder, därför tar vi gärna nya arter och sorter på prov för att ytterligare diversifiera blandningar.” – Hilja Raappana

 

Exempel på en blandning som används på gården:

 

Takalos proteinvall                                                    

20 % timotej Nuutti timotej
15 %  timotej Tenho
10 %  timotej Tryggve
18 %  ängssvingel SW Revansch
10 %  engelskt rajgräs SW Birger
5 %    rörsvingel Retu
10 %  foderlusern Karlu
5 %    blålusern Live
5 %    rödklöver Ilte
1 %    alsikeklöver Frida
1 %    vitklöver Jögeva4

 

Planering av en egen blandning: https://naturcom.fi/oma-sekoitus/

 

 

 

 


Muita uutisia