Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.

Timotejs styrkor?

Vinterhärdighet är definitivt timotejs trumfkort. I de officiella sortförsöksresultat (i åren 2000-2016) har till exempel Grindstads genomsnittliga övervintringsskador-% varit ungefär 3 % (Luke). Timotej är också mycket anspråkslös vad gäller växtplatsen och trivs även i sura jordar. Rotsystemet är inte heller speciellt känsligt för fuktighet.

Timotej börjar sin tillväxt tidigt på våren och utnyttjar försommarens värme och fuktighet. Tack vare den tidiga tillväxten säkerställer timotej försommarens skörd, när de långsammare arterna har just börjat stärkas. Timotej är också bra i kompletteringssådd, och många tycker att den är som ren gröda det bästa torrhöet.

Utmaningar i odlingen av timotej?

Timotejs rotsystem är ganska lågt och därför är timotej mer känslig för uttorkning under torra somrar än till exempel rör- eller ängssvingel.

Timotejs återväxt är också ganska svag, så skörden minskar betydligt vid andra slåtter. Därför passar timotej bäst i tvåskördesystem. I treskördesystem måste timotej odlas tillsammans med mer snabbväxande gräs som har en bra återväxtförmåga. Timotej, svinglar och klövrar bildar typiskt en bra kombination av olika egenskaper – bra återväxtförmåga, avkastning och torktålighet

Sammandrag

I princip lönar det sig att inkludera timotej i alla blandningar när man odlar fleråriga vallar. Men när man söker specialegenskaper som motsvarar olika bruksändamål är timotej ofta den komponent vars traditionellt stor andel ska minskas i blandningen.

Till exempel i vår Pihvilaidun®-blandning är andelen av timotej mindre, ungefär en tredjedel av alla komponenter i blandningen. I stället för timotej finns det gräs som tål mer nedtrampning och är mer snabbväxande, såsom engelskt rajgräs och ängsgröe. När man miskar andelen av timotej i blandningen får man följaktligen mer arter som motsvarar önskat bruksändamål, men bevarar timotejs fördelar – odlingssäkerhet och försommarens skörd. Andelen av timotej är dock tillräckligt stor angående betesgräs, så Pihvilaidun®-blandning är också lämplig för ensilage.

Det är värt att granska noga olika växtarters egenskaper och fördelar så att vallen ska tjäna sitt önskade bruksändamål


Jaa sivu eteenpäin

Andra nyheter