Vitklöver, ettårig

En ettårig kvävefixerande växt som under- eller fånggröda

  • Bete
  • Kompletterande sådd
  • Fånggrödor
Utsädesmängd i blandningar 3-6 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Fixerar effektivt kväve från luften
  • Anspråkslös vad gäller växtplats
  • Lågt och härdigt rotsystem
  • Förbättrar jordens grynstruktur och minskar ogrästryck

Bruk

  • En populär fånggröda för spannmål
  • Som fånggröda sås tillsammans med spannmål eller efter broddskjutning

Anmärkningar

  • Användning av ympade frön är rekommenderad men inte nödvändig

De viktigaste sorterna

Apolo
Merwi
Grasslands Huia
Haifa

Kompatibla produkter