Blodklöver

En ettårig baljväxt för gröngödslings- och landskapsvallar

Utsädesmängd 10-15 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 5 ja 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Har en djup pålrot som luckrar upp jorden
  • En mycket vacker purpurröd blomma
  • Anspråkslös vad gäller växtplats, men behöver tillräckligt värme för att trivas

Bruk

  • Passar för ettåriga landskaps- och gröngödslingsvallar
  • En bra biväxt, honungspotential 250 kg/ha och högkvalitativ pollen

Anmärkningar

  • Ympning förbättrar kvävefixering