Rörsvingel

Ett av världens populäraste vallgräs

 • Ensilage
 • Bete
 • Kompletterande sådd
 • Jordförbättring
 • Gröngödsling
Utsädesmängd i blandningar 4-8 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Passar på alla jordarter och tål surhet väl
 • Starkt och djupt rotsystem, upptar näringsämnen mycket effektivt
 • I den luftiga och upprätta växtligheten uppkommer sällan mögel och rost
 • Djup rot luckrar effektivt upp jorden
 • Återväxten är väldigt snabb

Bruk

 • Passar för hö-, ensilage-, och betesvallar
 • Avkastningen på hösten är ansenligt stor, vilket balanserar klöverhalten i höstskörden

Anmärkningar

 • Retu är den odlingssäkraste sorten, Karolina och Swaj är också väl kända
 • Retu är högavkastande och har bra vinterhärdighet inom alla odlingszoner
 • Är litet grovare och mer högavkastande foderväxt än ängssvingel

De viktigaste sorterna

Retu

Kompatibla produkter