Pro-vall

En högkvalitativ vallblandning för grönbyggande

Utsädesmängd 2-2,5 kg/a
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 1, 2.5, 10 ja 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Tillväxt
Täthet

Egenskaper

  • Gräsmattan är tät och vinterhärdig
  • Tack vare det engelska rajgräset blir grön snabbt
  • Tål väl kortklippning och slitage

Bruk

  • Grönområdena A1 och A2

Anmärkningar

  • Klipphöjd c. 3 cm
  • Om klipphöjden är 5 cm förbättras torktåligheten

Fröblandning

30 % tuvsvingel Casanova (Extra)
35 % rödsvingel Herald/Corail (användningskategori 1)
25 % ängsgröe Miracle/Baron (användningskategori 1)
10 % engelskt rajgräs Esquire