Retu-kolsänkavall

En flerårig blandning för att öka kolbindning

  • Ensilage
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En mångsidig blandning för att öka odlingssäkerheten under varierande förhållanden i Finland
  • Avkastningen är hög och kvävefixeringen i rotsystemet effektiv

 

  • Trivs i torra och sluttande jordar
  • Växterna har djupa rötter så de tål torka och kan övervintra

Bruk

  • En utmärkt blandning för ensilageproduktion
  • På spannmålsgården en utmärkt blandning till en flerårig vallföljd för att öka kolbindning och markens mikrobaktivitet

Fröblandning

20 % timotej Tryggve/Rakel
10 % rörsvingel Retu/Swaj
10 % blålusern Jögeva118
10 % engelskt rajgräs Riikka/Mathilde/Kentaur/Calibra
10 % rödklöver SW Yngve/Bonus
5 % foderlusern Karlu
5 % rajsvingel Hykor
5 % hundäxing Amba
5 % ängssvingel Vestar/SW Minto/Valtteri/Laura
5 % italienskt rajgräs Meroa/Danergo
5 % käringtand Leo
4 % alsikeklöver Frida/Jögeva2
3 % vitklöver Jögeva4
2 % cikoria härdig
1 % kummin
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter