Alfa3-lusernblandning

En förmånlig blandning för odling av blålusern

  • Ensilage
  • Torrhö
  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Mycket högavkastande när lyckas
  • Lusernsorterna i blandningen övervintrar relativt bra under den första vintern, och därefter försämras härdigheten
  • Trvis i torra och sluttande jordar

Bruk

  • Lämplig för ensilage som skördas två gånger

Anmärkningar

  • Lusernfrön färdigympade och pelleterade

Fröblandning

60 % blålusern Plato
15 % ängssvingel Arni
15 % engelskt rajgräs Mathilde
10 % rajsvingel Hykor
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter