Höstkorn

En vinterannuell spannmålsväxt

 • Tröskbara grödor
 • Jordförbättring
Utsädesmängd 110-140 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 25 och 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Fukttålighet
Surhetstolerans
Odlingssäkerhet
Avkastning
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Bildar ett starkt rotsystem
 • Luckrar upp jorden effektivt
 • En bra avkastningsnivå om odlingen lyckas
 • Lider inte av torka på försommaren som vårgrödor

Bruk

 • Såtäthet 220-250 st/m², utsädesmängd 110-140 kg/ha
 • En bra underväxt för höstrybs och -raps, eftersom det skördas tidigt
 • En lägre utsädesmängd räcker för tidig sådd
 • Används främst som foderspannmål

Anmärkningar

 • På grund av övervintringsrisken rekommenderas huvudsakligen för zon I och försiktigt för zon II
 • Såtid från slutet av augusti till början av september

De viktigaste sorterna

Jakubus
Yukon

Kompatibla produkter