Syysohra

Syysyksivuotinen viljakasvi

  • Puitavat
  • Maanparannus
Kylvömäärä 200-300 kg/ha
Kylvösyvyys 2-3 cm
Pakkauskoko 500 kg

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Laidunnettavuus
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

  • Kasvattaa runsaan juuriston
  • Muokkaa maata tehokkaasti
  • Onnistuessaan hyvä satotaso
  • Ei kärsi alkukesän kuivuudesta kevätviljojen tapaan

Käyttö

  • Hyvä aluskasvi syysrypsille ja – rapsilla, koska puidaan aikaisin
  • Käyttö pääosin rehuviljaksi

Huomioita

  • Suositellaan talvehtimisriskin vuoksi lähinnä I-vyöhykkeelle ja harkiten II-vyöhykkeelle
  • Kylvöaika noin elokuun puolivälistä kuun loppuun

Merkittävimmät lajikkeet

Jakubus