Syysohra

Syysyksivuotinen viljakasvi

 • Puitavat
 • Maanparannus
Kylvömäärä 110-140 kg/ha
Kylvösyvyys 2-3 cm
Pakkauskoko 25 kg ja 600 kg
kg

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Laidunnettavuus
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

 • Kasvattaa runsaan juuriston
 • Muokkaa maata tehokkaasti
 • Onnistuessaan hyvä satotaso
 • Ei kärsi alkukesän kuivuudesta kevätviljojen tapaan

Käyttö

 • Kylvötiheys 220-250 kpl/m², kylvömäärä 110-140 kg/ha
 • Aikaisessa kylvössä matalampi siemenmäärä, kylvöajan
  loppupuolella korkeampi siemenmäärä
 • Hyvä esikasvi syysrypsille ja – rapsilla, koska puidaan aikaisin
 • Käyttö pääosin rehuviljaksi

Huomioita

 • Suositellaan talvehtimisriskin vuoksi lähinnä I-vyöhykkeelle ja harkiten II-vyöhykkeelle
 • Kylvöaika elokuun loppupuolella- syyskuun alussa

Merkittävimmät lajikkeet

Jakubus
Yukon