Syysvehnä

Satoisa syysvilja viljelykiertoa monipuolistamaan

 • Puitavat
 • Maanparannus
Kylvömäärä 250-300 kg/ha
Kylvösyvyys 2-3 cm
Pakkauskoko 600 ja 25 kg
kg

Lukuarvot

Asteikolla 1-9, jossa 9 korkein/kuvaavin arvo
Laidunnettavuus
Kosteudenkestävyys
Happamuudenkestävyys
Viljelyvarmuus
Satoisuus
Juuristomassa
Kasvustomassa
Kasvuunlähtö

Ominaisuudet

 • Kevätvehnää satoisampi, mutta matalampi valkuainen
 • Juuristo muokka maata, kuten muutkin syysviljat
 • Onnistuessaan korkea sadontuottokyky
 • Ei kärsi alkukesän kuivuudesta kevätviljojen tapaan

Käyttö

 • Käytetään pääosin rehuun, mutta myös myllyviljaksi.
 • Parhaimmillaan viherlannoitusnurmen tai aikaisen viljan jälkeen, esimerkiksi aikaisen kauran.
 • Märkänä syksynä suositellaan kyntöä tai syväkuohkeutusta.

Huomioita

 • Suositellaan talvehtimisriskin vuoksi lähinnä I-vyöhykkeelle ja II-vyöhykkeelle.
 • Pellon vedenläpäisevyys tärkeä, sillä ei siedä seisovaa vettä tai jääpeitettä.
 • Kylvö elokuun loppupuolelta syyskuulle saakka.
 • Syyskuussa kylvettynä siemenmäärää on suositeltua hieman nostaa.

Merkittävimmät lajikkeet

Ceylon

Yhteensopivat tuotteet